Projekta Blue-Green Bio Lab konferences afiša

Zemgales plānošanas reģions aicina uz projekta “Blue-Green Bio Lab” noslēguma konferenci tiešsaistē, kas norisināsies 5. martā no pulksten 10.00-12.30, pasākuma darba valoda – angļu.

Aicinām pievienoties projekta “Zilās-zaļās bioindustriālās sadarbības Baltijas jūras reģionā” jeb “Blue-Green Bio Lab” projekta partneriem, lai apspriestu izaicinājumus un iespējas vietējām pašvaldībām, uzsākot bioindustriālās sadarbības, kas iesaista lauksaimniecības, rūpniecības un akvakultūras sektorus, lai nodrošinātu vietējo zilo un zaļo biomasu izmantošanu pozitīvu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanā un ilgtspējīgu produktu ražošanā.

Konferences laikā projekta partneri īsi prezentēs savus projekta rezultātus un pārdomas, interaktīvi attīstīs šos rezultātus, kur ikviens dalībnieks varēs piedalīties ar savām zināšanām, pieredzi un idejām par atšķirībām strādājot ar zilo un zaļo biomasu, lineāro regulējumu izaicinājumiem, strādājot aprites ekonomikā, kā arī par komunikāciju un uzticības veidošanu. Konferences noslēgumā informācija par turpmākajiem plāniem un iecerēm.

Reģistrējies semināram līdz 1. martam ŠEIT.

Stāsts par Blue-Green Bio Lab projektu sākās ar steidzamo vajadzību Baltijas jūras reģionā veicināt atjaunojošas un ilgtspējīgas pieejas lauksaimniecībā, apturēt barības vielu noplūdi iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, kā arī samazināt barības vielu slodzi jūras vidē. Šīs steidzamās un daudznozaru vajadzības sakrīt ar daudzu reģiona valstu mērķi attīstīt lielāku pašpietiekamību preču, piemēram, pārtikas un enerģijas, jomā.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv