Zemgales kultūras programmas 2024 afiša
Zemgales kultūras programmas logo

Zemgales plānošanas reģiona izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu, tajā pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024. gada 3. aprīļa plkst. 12.00. Konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2024. gada 02.maija  līdz 2024. gada 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām.

Tāpat aicinām interesentus piedalīties š.g. 20. martā plkst 17.00  informatīvā seminārā par izsludināto Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu.

Dalībai seminārā nepieciešama iepriekšēja reģistrācija:  https://ej.uz/ZVZKP2024

 

Projektu konkursa mērķi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Zemgales vēsturiskajā zemē un veicināt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

 • Kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Zemgales vēsturiskajā zemē;
 • Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • Ar Zemgales vēsturisko zemi saistītu jaunradi;
 • Tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • Bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • Kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.).
 • Zemgales vēsturiskās zemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • Profesionālās mākslas pieejamību Zemgales vēsturiskajā zemē, īpaši no centriem attālajās teritorijās.
test
linija

Vēsturisko zemju dalījums apskatāms šeit, labajā izvēļņu joslā izvēloties dalījumu "Vēsturiskās zemes": https://www.lvmgeo.lv/kartes

Projekta pieteikumu iesniegšana

 • Elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: zpr@zpr.gov.lv ar norādi ‘’Projekta pieteikums Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmai 2024’’. Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur iesniedzēja un projekta nosaukums.
 • Pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2.1 punktā minētais datums) uz ZPR biroja adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.
 • Personīgi ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, projekta pieteikumu atstājot ZPR pasta kastītē 1. stāvā.

Papildus: projekta pieteikums, kas identisks pa pastu nosūtītajam vai birojā iesniegtajam oriģinālam, 2.1 punktā noteiktajā termiņā jānosūta elektroniski PDF formātā vienā failā uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv, norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un nosaukumu.

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores:

Sanita Larionova

Projektu vadītāja
Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv