Ekskursija Salaspils botāniskajā dārzā
Projekta Interactive Gardens logo

Lai izveidotu interaktīvu publisko dārzu sistēmu ar inovatīviem publisko dārzu pakalpojumiem, kas pielāgoti sabiedrības veselībai, labklājībai un izglītībai, Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsāk jaunu Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Interactive gardens”.

Pagājušajā nedēļā Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī ieradās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas, lai atklāšanas pasākumā cits ar citu iepazītos, apspriestu projekta gaitu un svinīgi atklātu “Interactive gardens” sākumu.

“Projektā sadarbosies zinātnes un pētniecības institūcijas, augstskolas, pašvaldības un plānošanas reģions. Katram no partneriem ir sava unikāla pieredze, ar ko dalīties ar citiem. Piemēram, Vidzemes augstskola projektā izstrādās dārza virtuālo modeli, partneriem no Klaipēdas ir pieredze, kā izmantot Japānas dārzu terapijā, Orhūsas augstskola (Dānijā), Dabas resursu institūts (Somijā) un Dārzkopības institūts (Latvijā) dalīsies savā pētniecības pieredzē un iespējās. Vairāki dārzi Zemgalē kļūs atraktīvāki un apmeklētājiem interaktīvāki,” partneru pienesumu projektam komentē Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sigita Šiļvjane.

Virtuālās realitātes briļļu demonstrēšana

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt interaktīvu dabas dārza koncepciju, ņemot vērā sociālās vajadzības un vietējo teritoriju daudzveidību. Projekta rezultāti ir paredzēti valsts, pētniecības un izglītības iestādēm, kā arī sabiedrības grupām, kas izmanto publisko dārzu pakalpojumus, ieinteresētajām pusēm un to kopienu stiprināšanai, kā arī ES stratēģiju un Baltijas jūras reģiona politikas stiprināšanai.

Projekta mērķis ir interaktīvas publisko dārzu sistēmas izveide, kas ar tās papildinošajiem komponentiem sniegs informāciju par to, kā plānot un attīstīt uzlabojumus. Tiks nodrošināta atgriezeniskās saites iespējas publiskajos dārzos ar attālinātās un virtuālās vizualizācijas (virtuālais parauga dārzs) un dzīvās pieredzes (reāls demonstrējumu dārzs) iespējām. Virtuālais paraugdārzs ietvers gan dārza elementu vizualizāciju, gan vides procesus. Tā sākotnējais mērķis ir viegli uztveramā veidā nodot informāciju ar nolūku atvieglot dārza uzlabojumu plānošanu un sekmēt komunikāciju starp valsts iestādēm un sabiedrības grupām. Demonstrācijas dārzi palīdzēs izpētīt sabiedrības vajadzības un piedāvāt atbalstošus dārzu pakalpojumus plašai auditorijai.

Projekta Interactive Gardens partneru kopbilde botāniskajā dārzā

No Latvijas šajā projektā strādās Zemgales plānošanas reģions, Vidzemes augstskola, Tukuma novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, kā arī Dārzkopības institūts.

Institūta vadošā pētniece Daina Feldmane akcentē, ka projekta rezultātā jāveidojas spēcīgākam dārzu kodolam Baltijas valstīs, kas dabiski turpinātu paplašināties arī pēc projekta beigām: “Ar projekta palīdzību mēs spēsim paplašināt sadarbības tīklus, kļūt populārāki un pieejamāki. Spēcināsim sabiedrībai pieejamos dārzus, sadarbību starp tiem, to lietotājiem, veidotājiem un radītājiem. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kā virtuālos un digitālos rīkus, kļūsim interesantāki arī jaunajai paaudzei, jo jaunieši informāciju uztver citādāk.”

Tāpat D. Feldmane stāsta, ka Dārzkopības institūts projektā plāno turpināt labiekārtot un modernizēt institūta dārzu, lai spētu labāk izplatīt gūtās zināšanas. Labiekārtots un stiprināts institūta dārzs palīdzēs arī turpmākā darbībā kā, piemēram, pētījumu veikšanā tādās nozarēs kā videi draudzīgas audzēšanas tehnikas, vēsturiskās šķirnes un viedās tehnoloģijas.

Projekta Interactive Gardens partneru tikšanās

Projekts Nr. C036 “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā” jeb “Interactive gardens” tiek īstenots Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 2 790 120, t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 232 096 eiro.

www.interreg-baltic.eu | www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv