Datums 12. decembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Dobeles novads
Līdzfinansē ES lofo

Projekta Nr.LVII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstības un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana"/ "Development of Zemgale business support environment and promoting the competitiveness of entrepreneurs"/ SMEPRO 2/  noslēguma pasākums.

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/zemgales-uznemejdarbibas-vides-attistiba-un-uznemeju-konkuretspejas-veicinasana