Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta nosaukums: Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopizstrāde, lai veicinātu enerģētikas pāreju zaļajās industriālajās zonās | Green Industrial Areas Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona…
  Projekta nosaukums: Zilās-zaļās bioloģiskās sadarbības Baltijas jūras reģionā  Projekta īsais nosaukums: Blue Green Bio Lab Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027 Nozare: Bioekonomika, vides…
  Programma: Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020).  Projekts: Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos  …
  Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”  Projekts: LV-LOCALDEV-003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas…
  Programma: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam  Apakšprogramma: KA202 Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācības jomā Mērķis: Veselības un sociālās aprūpes personāla, kuri strādā ar cilvēkiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020.gadam Projekts: Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām” No.PGI05271 “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020. gadam Projekts: Nr.PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” Nr.PGI05114 “Entrepreneurial and Intrapreneurial…
  Zemgales plānošanas reģions 2016. gada 13. oktobrī noslēdzis līgumus  nr. SKV-L-2016/851 un SKV-TL-2016/51 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko…
  Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks…