PROGRAMMA: Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas 
„Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma” (ICT PSP) 
 
PROJEKTA ILGUMS: 01.04.2014. – 31.03.2017 (3 gadi) 
 
PROJEKTA VADOŠAIS PARTNERIS:  
Rietumbohēmijas Universitāte (University of West Bohemia, Čehijas Republika)/ Zapadoceska Univerzita V Plzni  
 
PARTNERI: 

 1. Hyperborea Srl (Itālija) 
 2. Asplan Viak Internet As (Norvēģija) 
 3. Ceske Centrum Pro Vedu A Spolecnost (Čehijas Republika) 
 4. Zemgales Plānošanas Reģions (Latvija) 
 5. Masarykova Univerzita (Čehijas Republika) 
 6. The National Microelectronics Applications Centre Ltd (Īrija) 
 7. Baltic Open Solutions Center L) 
 8. Univerza V Mariboru (Slovēnija) 
 9. The Slovak Environmental Agency (Slovākija) 
 10. European Regional Framework For Co-Operation Association (Grieķija) 11. E-Pro Group, A.S. 
 11. Vidzemes Planosanas Regions (Latvija) 
 12. Stepim S.A.S (Itālija) 
 13. Uhlava, O. P. S. (Čehijas Republika) 
 14. Help Service - Remote Sensing Sro (Čehijas Republika) 
 15. Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant'anna (Itālija) 
 16. Pronatur (Slovākija) 
 17. Rtd Talos Limited (Kipra)  

FINANSĒJUMS: projekta kopējais budžets – 4 070 000 EUR 
ZPR budžets – 181 230 EUR 
 
PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu  Koperniks / GEOSS un kā INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. 

PROJEKTA APAKŠMĒRĶI: 

 • Izstrādāt jaunas paaudzes aplikācijas, izmantojot atvērtās ģeogrāfiskās informācijas saistītos datus. 
 • Izvērtēt telpisko datu infrastruktūras iespējas datu savietošanai un atpazīstamībai dažādās ierīcēs (GPS ierīces, viedtālruņos mobilās kamerās u.c. ierīcēs). 
 • Izstrādāt telpisko datu infrastruktūru dažādu mērījumu (sensori, mobilās ierīces) izmatošanai un savietošanai. 
 • Izstrādāt telpisko datu infrastruktūru atvērtā koda programmatūras pielāgošanai virtuālai/ attālinātai (Cloud SDI) infrastruktūrai. 
 • Izstrādāt atvērtās ģeogrāfiskās informācijas saistīto datu aplikāciju vieglu izmantošanu ne tikai ģeogrāfiskās informācijas speciālistiem, bet arī uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES:  

 1. Projekta ietvaros izstrādātie risinājumi tiks vērsti uz dažādām interesentu grupām kā ekspertiem, vietējiem iedzīvotājiem, NVO pārstāvjiem, uzņēmējiem, kas projekta ietvaros apkopotos telpiskos datus varēs izmantot dažādu jomu attīstības veicināšanai un informācijas ērtākai lietošanai.   
 2. Projekta administrēšana. 
 3. Projekta interesentu un sadarbības partneru apzināšana, izvērtēšana 3. Virtuālās/attālinātās programmatūras izstrādāšana. 
 4. Papildus funkcionalitāšu izstrādāšana (mobilās, vizualizācijas, harmonizēšanas, analīzes). 
 5. Datu publicēšana un harmonizēšana. 
 6. Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pieejamība un izmantošanas iespējas. 
 7. Mobilo aplikāciju izmantošana tūrisma t.sk. velotūrisma maršrutiem. 
 8. ZPR rīcībā esošo datu harmonizēšana, lai veicinātu to daudzpusīgu izmantošanu un pieejamību plašākam sabiedrības lokam. 
 9. Pieredzes apmaiņa telpiskās plānošanas jomā, mobilo aplikāciju izmantošanā. 
 10. Pilot aktivitātes (veikla datu pieeja, atvērtie dati tūristiem, atvērtais sensoru tīkls, zemes izmantošanas atvērtā karte, atvērtā INSPIRE jauniešiem, ekosistēmu plānošana) 
 11. Aktivitātes ārējiem izstrādātājiem. 
 12. Rezultātu izplatīšana  

Projekta mājaslapa: http://sdi4apps.eu/  

Kontaktpersona:    

Anna Builo-Hoļme

Projektu vadītāja
Anna.Builo [at] zpr.gov.lv