Statuss:
Īstenošanā

Zemgales plānošanas reģions 2016. gada 13. oktobrī noslēdzis līgumus  nr. SKV-L-2016/851 un SKV-TL-2016/51 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas

Reģionālās attīstības fonds.                                         

Pasākuma ietvaros Zemgales plānošanas reģions iecerējis nostiprināt sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanas un tūrisma jomā ar  jau esošajiem sadarbības partneriem ES un NVS valstīs, kā arī uzsākt sadarbību ar tām ES un NVS valstīm, ar kurām sadarbība vēl nav uzsākta.

NosaukumsStarptautiskās konkurētspējas veicināšana

Vadošais partnerisLatvijas investīciju un attīstības aģentūra (Latvija)

ProgrammaDP “Izaugsme un nodarbinātība”

Mērķis: 

Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros.  

Pasākumi:

  • Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;
  • Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs.

Budžets:

Ne vairāk kā EUR 66 666 gadā

Ieviešanas laiks: 

2023. gada 31. decembris

Kontaktpersona:

Mairita Pauliņa

Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Mairita.Paulina [at] zpr.gov.lv