LVZ un VKKF logo

Noslēgusies Zemgales plānošanas reģiona izsludinātās un administrētās “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu vērtēšana. Piešķirot 74400,00 eiro, projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņēma 21 projekts. Papildu viens projekts tika iekļauts rezerves sarakstā, ja gadījumā kādu no atbalstītajiem projektiem nebūs iespējams realizēt.

Konkursam mērķprogrammā pavisam tika iesniegti 48 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 248706,58 eiro. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un  nolēma atbalstīt 21 projektu, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 74400,00 eiro apmērā.

Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī gada maija līdz 15. decembrim.

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pieteikumi Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 konkursam iesniedzami līdz 2023. gada 27. aprīļa plkst. 23.59.

Projektu konkursa mērķi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Zemgales vēsturiskajā zemē un veicināt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.
Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

 • kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Zemgales vēsturiskajā zemē;
 • Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • ar Zemgales vēsturisko zemi saistītu jaunradi;
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.).
 • Zemgales vēsturiskās zemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • profesionālās mākslas pieejamību Zemgales vēsturiskajā zemē, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 projektu konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2023. gada 01.jūnija līdz 2023. gada 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām. Projektiem pieejamā summa 74400,00 EUR.

Vēsturisko zemju dalījums apskatāms šeit, labajā izvēļņu joslā izvēloties dalījumu "Vēsturiskās zemes": https://www.lvmgeo.lv/kartes

Projekta pieteikumu iesniegšana

 • Elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: zpr@zpr.gov.lv ar norādi ‘’Projekta pieteikums Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmai 2023’’. Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur iesniedzēja un projekta nosaukums.
 • Pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2.1 punktā minētais datums) uz ZPR biroja adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.
 • Personīgi ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, projekta pieteikumu atstājot ZPR pasta kastītē, 1.stāvā.

Papildus, projekta pieteikums, kas identisks pa pastu nosūtītajam vai birojā iesniegtajam oriģinālam, 2.1 punktā noteiktajā termiņā jānosūta elektroniski PDF formātā vienā failā uz e-pastu adresi zpr@zpr.gov.lv, norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un nosaukumu.

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores:

Sanita Larionova

Projektu vadītāja
Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv