Tiešsaistē notiks pieredzes apmaiņas pasākums sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” ietvaros 28. janvārī no pulksten 10 tiešsaistē norisināsies pieredzes apmaiņas pasākums, kuru aicināti apmeklēt Zemgales reģiona sociālo…

Pērn Zemgalē atgriezušās 158 personas

Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, Zemgales plānošanas reģionā, pērn atgriezušies 158 cilvēki, tostarp ģimenes ar bērniem. Lielākais atgriezušos ģimeņu īpatsvars novērojams Jelgavas un Jēkabpils pilsētā, kā arī Dobelē un Bauskā.

Apkopoti Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti

Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātpersonu konkursam iesniegto un apstiprināto projektu ieviešana noritējusi daudzu vīrusa Covid – 19…

Zemgalē top reģiona jauna Attīstības programma

Zemgales Attīstības padome (ZAP) attālinātā sēdē pirmajā redakcijā apstiprinājusi un publiskajai apspriešanai nodevusi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam projektu.

Sagatavots ziņojums par sociālo pakalpojumu attīstību Zemgalē

Sagatavots ziņojums par sociālo pakalpojumu attīstību Zemgalē. 2014.-2020. gadu plānošanas periodā īstenota virkne sociālo projektu, kas uzlabojuši sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. No tiem vieni no nozīmīgākajiem un apjomīgākajiem, gan aktivitāšu, gan finansējuma apjoma ziņā…

Amatniecības centrs “Māzers” piedāvā virtuālo izstādi “Viļumsona steļļu raksti”

Krustpils novada amatniecības centrā “Māzers” šogad apgūtas aušanas prasmes Pētera Viļumsona pusautomātiskajās stellēs. Noslēdzot projektu, “Māzers” piedāvā virtuālo izstādi, kurā apkopoti dažādi auduma rakstu paraugi, ko iespējams radīt Viļumsona stellēs.

Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

Valsts darba inspekcija aicina uzņēmējus izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” piedāvātās iespējas un saņemt bezmaksas atbalstu darba vides drošības sakārtošanai bīstamo nozaru uzņēmumos. Bezmaksas atbalstam var…