Zemgales bajāri izrādīsies Rīgā

23. augustā ikviens tiek aicināts uz Zemgales bajāru izrādīšanos Rīgā jeb Zemgales novadu dienu Centrāltirgū. Visas dienas garumā norisināsies Zemgales amatnieku, zemnieku un mājražotāju labumu tirdziņš, kā arī daudzveidīga un jestra izklaides programma, būs ar…

Veiksmīgi noritējis pirmais PIKNIKS – atriešanās Latvijā, satikšanās Zemgalē!

9.augustā, atpūtas vietā “Līgotnes” Zemgalē pirmoreiz notika atgriešanās pikniks, kurā diasporas latvieši un viņu radinieki neformālā gaisotnē satikās ar dažādu institūciju pārstāvjiem. Pasākuma organizatori, ar šo pasākumu vēlējās aicināt valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus “iznākt”…

Sanāksmē apskatīti E-COOL labās prakses piemēri

Jelgavā tiekoties ar ZPR īstenotā projekta “E-COOL” partneriem no desmit Eiropas Savienības dalībvalstīm, pirmajā starptautiskajā darba grupā analizēti labās prakses piemēri, kā veiksmīgi sasniegt projektā izvirzītos mērķus.

Konkurss “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”

Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām…

ZPR aicina uz atgriešanās pikniku

Ģimenes, kas atgriezušās un ģimenes, kuru radinieki vēl tikai plāno atgriezties Latvijā, aicina uz ZPR rīkotu pikniku, kas notiks 9. augustā no pulksten 12 līdz 15, (reģistrācija no plkst.11.30). Pasākuma norises vieta - aktīvās atpūtas…

Projekts uzņēmēju labumam Zemgalē un Pleskavas apgabalā Krievijā

ZPR kā vadošais partneris sācis īstenot Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam atbalstīto projektu LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO).

Dobelē pabeigta Bērzes kreisā krasta labiekārtošana

Dobeles novada pašvaldība ar Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta atbalstu pabeigusi Bērzes kreisā krasta labiekārtošanu. Līdz tam mērķtiecīgā darbā noiets salīdzinoši pagarš ceļa posms, kura aizsākums meklējams 2012. gadā, kad pašvaldība…