Apzināti bezpilota autobusa maršruti Zemgalē

Gatavojoties bezpilota transportlīdzekļu izmēģinājumiem Zemgalē, sadarbībā ar projekta vadošo partneri no Somijas un iesaistītajām valsts institūcijām apzināti iespējamie maršruti, kuros Jelgavā un Aizkrauklē varētu veikt izmēģinājuma braucienus.

Debatē par ainavu plānošanu un apsaimniekošanu

Turpinot ieviest Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam atbalstīto projektu “ENGRAVE”, tā partneri un iesaistītās puses tikušās otrajā paneļdiskusijā, kurā debatēts par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un apsaimniekošanu.

Zemgalē izstrādā Latvijā pirmo reģionālo Ainavas un zaļās infrastruktūras plānu

Ieviešot INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstīto projektu LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE), noiets aptuveni pusceļš. Tālab sākusies viena no galvenajām aktivitātēm – vadošā partnera…

Pašvaldības bažīgas par likumu grozījumiem tūrisma nozarē

Paredzētie grozījumi Tūrisma un Konkurences likumos var negatīvi ietekmēt tūrisma nozari kopumā, graujot reģionālo attīstību - šādu viedokli pašvaldības paudušas ZPR Attīstības padomes marta sēdē.

Piedāvā iepazīties ar bioekonomiku

Meklējot risinājumus lauku uzņēmējdarbības veicināšanai, ZPR sadarbībā ar partneriem 22. martā rīko projekta “INNOGROW” informatīvo dienu par bioekonomikas attīstības iespējām Zemgales reģionā.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei no Zemgales izvirzīti 74 darbi

Jelgavas pilī notikušajā Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē noskaidroti labākie skolēnu pētījumi, no kuriem uz valsts mēroga konkursu izvirzīti 74 darbi.

VARAM organizē reģionālos seminārus teritoriju attīstības veicināšanai

Lai atskatītos uz aizvadītajos gados veiktajiem ieguldījumiem teritorijās un pārrunātu turpmākos teritoriju attīstības pasākumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) reģionos organizēs īpašus seminārus. Zemgales reģionālais pasākums norisināsies 11. aprīlī Jelgavā.