Darba grupā izskata atstumto sabiedrības grupu iesaistīšanas iespēju piemērus

Zemgales plānošanas reģiona īstenojamā Interreg Europe programmas projektā “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (Nr.PGI05114, E-COOL) norisinājusies iesaistīto pušu 6. darba grupa, kurā tās dalībnieki iepazinušies ar vairākiem labās prakses piemēriem,…

Diasporas pārstāvji augstu novērtē Latvijas tūrisma nozares piedāvājumu un kvalitāti

Otrdien, 13. aprīlī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) prezentēja pētījumu “Latvijas diasporas pārstāvju ceļošanas paradumi Latvijas teritorijā”. Pētījumā plašāk apskatīti ārvalstīs dzīvojošo latviešu ceļošanas paradumi un dažādi ar tiem saistītie aspekti. Pēc pētnieku aplēsēm…

Norisinājies seminārs par mentoringu jauniešiem ar GRT

Trešdien, 2021. gada 7. aprīlī, notika Zemgales plānošanas reģiona un Linšepingas Sociālā darba pētniecības un attīstības centra kopīgi rīkots seminārs. Tajā projekta RETHINK/ PĀRDOMĀT partneri dalījās ar tā īstenošanas divu gadu laikā gūto pieredzi, kad…

Turpinās darbs projektā par drošu vidi skolēniem

Lai palielinātu skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai apdraudēta skolu audzēkņu drošība, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais partneris turpina īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.…

Rundāles novadā izveidots jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Rundāles novadā ir izveidots jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti. Par to, kā tika izveidots centrs un kā tiks uzsākta un nodrošināt tā darbība, jautāju Rundāles novada Sociālā dienesta…

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus…

Zemgalē uzsākts projekts zaļā izzinošā tūrisma attīstībai

Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis jaunu projektu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR). Pagājušajā nedēļā…