LLU sāksies Zemgales skolēnu pētniecisko darbu recenzēšana

Nav tālu vairs 8. marts, kad ar Zemgales Plānošanas reģiona un tā pašvaldību atbalstu LLU notiks gadskārtējā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu conference, labāko pētījumu autoru nominēšana un izvirzīšana dalībai nacionālā līmeņa konferencē.

Zemgalē gūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

Tiekoties projekta “SocQuality” (LLI - 317) apmācībās, Latvijas un Lietuvas speciālisti guvuši pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā, lielāko uzmanību pievēršot sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Krāšņā ceļvedī un kartē - par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (“Balts Road”) ieviesēji Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļlietuvā, nākamo tūrisma sezonu gaidot, latviešu un lietuviešu valodā klajā laiduši krāšņu tūrisma ceļvedi un…

Zemgales atklāsme izstādē “Balttour 2019” būs atraktīva un saistoša visiem

Gaidāmajā izstādē – gadatirgū “Balttour 2019” zemgalieši būs vēl pamanāmāki nekā pirms gada, jo “apdzīvotā” platība kļuvusi lielāka, bet apmeklētājiem paustie vēstījumi - ar faktiem un notikumiem bagātāki un atraktīvāki.

Apstiprināts Zemgales reģiona Enerģētikas rīcības plāns

Ar pašvaldību speciālistu, uzņēmēju, ārējo ekspertu un citu iesaistīto pušu līdzdalību izstrādātais Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam oficiāli apstiprināts reģiona Attīstības padomē.

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā

2019. gadā pašvaldības turpina darbu pie sociālo pakalpojumu izveides personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti.

Jelgavā un Jēkabpilī Zemgales uzņēmēji mācīsies pārdot ierastajā un digitālajā vidē

Kamēr ārā snieg, kūst un puteņo, esošajiem un topošajiem reģiona uzņēmējiem Zemgales Plānošanas reģions piedāvā lielisku iespēju apgūt vai papildināt savas zināšanas produktu un pakalpojumu pārdošanā, tostarp digitālajā vidē.