Kopā darbojoties, bērni izdzīvo atšķirīgu bērnu iekļaušanos

Šovasar Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākuma īstenošanai notika divas bērnu un jauniešu integrējošas vasaras nometnes.

Soļosim droši!

Soļošana kā sporta veids ir pietiekami grūts, būtībā individuāls un prasa arī pareizas tehnikas ievērošanu. Varbūt tāpēc pašlaik Latvijā tas nav tik populārs un masveidīgs. Tomēr, domājot par cilvēka veselīga dzīvesveida ievērošanu caur vienkāršām sporta…

Dabā balstīti risinājumi Zemgales ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības plānošanā

Turpinot INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) ieviešanu, partneri no Zemgales Bauskas un Rundāles novadā organizēja divu dienu semināru “Ainavu plānošana –…

E-mobilitātes iespējām jābūt pieejamām pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) organizētajā “e-MOPOLI” projekta iesaistīto pušu sanāksmē, tiekoties ar enerģētikas un transporta nozares speciālistiem, pārrunāti aktuālākie jautājumi par ZPR Mobilitātes plāna pilnveidi, noteiktas rekomendācijas tā izstrādei, prezentēti labās prakses piemēri, kā arī…

Labklājības ministrija ielūdz uz diskusiju Jelgavā par sociālo uzņēmējdarbību

Septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kas norisināsies piecās pilsētās: Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. Jelgavā diskusija notiks 20. septembrī, un tajā varēs…

Aicinām pieteikties atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu…

Interesenti aicināti apmeklēt soļošanas demonstrējumus un praktisko nodarbību Tērvetē

Soļojam dabā!Zemgales Plānošanas reģions kopā ar sporta dzīves organizatoriem no citām Eiropas valstīm realizē projektu “Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā”, kas tiek finansēts no ES programmas ERASMUS+. Viena no aktivitātēm ir pareiza sporta…