Zemgalē zināšanas papildina piļu un muižu apsaimniekotāji

Ne visus atjaunotos piļu un muižu dārzus un parkus var dēvēt par vēsturiskiem,- tā ir viena no atziņām, ko Jelgavas pilī notikušajās Zemgales piļu un muižu apsaimniekotāju mācībās pauda lektors – biedrības “Tāšu muiža” vadītājs…

Reģionos īpaša uzmanība jāvērš uz lauku MVU inovāciju ekosistēmu

Tiekoties jau piektajā iesaistīto pušu darba grupas sanāksmē, mazās un vidējās uzņēmējdarbības (MVU) sektora eksperti vienojušies, ka klasteru veidošanā nepieciešama "kritiskā masa", pēc kuras sasniegšanas dažādu pušu apvienošanās inovāciju radīšanā kļūtu par ikdienu.

Aicina uz apmācībām par inovatīviem meliorācijas risinājumiem

Tuvojoties ZPR īstenotā projekta “Nutrinflow” noslēgumam, norisināsies trīs semināri par inovatīviem risinājumiem meliorācijā, infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā Zemgalē.

Latvijas Ainavu dārgumu krātuvē 10 pērles no Zemgales

Piektdien, 26. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotais un Latvijas simtgades programmas atbalstītais reģionu forums “Brīvība, ainava – mēs” par Latvijas pilsētu un reģionu īpašām vērtībām…

Zemgalē atbalstīti divi uzņēmējdarbības projektu pieteikumi

2018. gada 8.oktobrī noslēdzās remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbības projektu konkurss Zemgalē. Kopumā par projektu konkursu Zemgales plānošanas reģionā interesi izrādīja ap 20 remigrantu, no tiem divi iesniedza projektu pieteikumus. Oktobra vidū notikušajā Remigrācijas atbalsta pasākuma…

Vienojas par kopīgu mērķi apkarot invazīvās sugas

Tiekoties pirmajā ieinteresēto pušu sanāksmē, saistīto nozaru pārstāvji vienojušies, ka valstī nepieciešams saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību, aizsargājot ekosistēmas un mazinot invazīvo svešzemju sugu izplatību.

Zemgalieši stiprina sadarbības tiltu starp biznesu un pētniecību

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” ieviešanas jaunākā aktivitāte ir vadošā partnera - Zemgales Plānošanas reģiona, sadarbībā ar Jelgavas novada…