PKS seminars
Atveselosanas fonds

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kas ietekmē arī pašvaldību darbību dažādos aspektos, Zemgales plānošanas reģions aicina piedalīties pašvaldību darbiniekus seminārā “Darbības nepārtrauktība: kritiskā infrastruktūra, tehnoloģiskie risinājumi un kiberdrošība”, kas norisināsies š.g. 8. decembrī.

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (IKT asociācija) un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (DAIF Latvija) organizē semināru pašvaldību, to struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem un speciālistiem par civilmilitārās sadarbības veicināšanu un darbības nepārtrauktības nodrošināšanu reģionos. Seminārs norisināsies 8.decembrī, plkst.10.00 -14.30, Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Semināram dalībnieki var pieslēgties arī attālināti.

Lai noskaidrotu aktualitātes kiberdrošības jomā, seminārā uzstāsies:

  • Ainārs Sviklis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos;
  • Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos;
  • Guntis Ieviņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības un arhitektūras nodaļas vadītājs,
  • Uldis Ķevers, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks;
  • Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta pārstāvis;
  • Edgars Kiukucāns, Aizsardzības ministrijas Kiberdrošības departamanta direktors;
  • Dace Gaile, Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja.

Semināra otrajā daļā paredzēta diskusija starp valsts institūcijām un pašvaldību pārstāvjiem par drošības un aizsardzības tehnoloģijām pašvaldībās. Semināra ietvaros paredzētas tehnoloģisko risinājumu prezentācijas no Latvijas drošības un aizsardzības industrijām, ar potenciālu pašvaldību aktuālo izaicinājumu risināšanā - IKT, kiberdrošība, bezpilotu sistēmas, satelītkomunikācijas, sensori, GIS, kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšana un citi pašvaldībām noderīgie tehnoloģiskie risinājumi drošības jomā.

Seminārs paredzēts kā pirmais no pasākuma cikla par civilās drošības un aizsardzības jautājumu aktualizāciju un koncentrējas uz IT darbības jomu, bet pasākuma ciklā paredzēts īstenot apmācības, ideju hakatonus un pieredzes apmaiņas vizītes pašvaldību speciālistu informēšanai, zināšanu kapacitātes stiprināšanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

 

Dalībai pasākumā nepieciešama iepriekšēja reģistrācija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbAYRNavUr_mTBeNOk6WjLi56KVvWujLdw9HHKp0b66KkrgQ/viewform?usp=sf_link

 

Seminārs tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) programmas projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 “Pašvaldības kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Vairāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/pasvaldibu-kapacitates-stiprinasana-darbibas-efektivitates-un-kvalitates-uzlabosanai

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv