InterregLV Tūrisms ZE RUNRARO
mezotnes baznica

Bilde

Lai veicinātu tūrisma objektu atpazīstamību Bauskas un Smiltenes novados, tiek realizēts projekts ZE RUNRARO. Tā mērķis ir stiprināt iepriekš īstenota projekta (RUNRARO) rezultātus un aktivitātes, lai veicinātu iesaistīto pašvaldību tūrisma objektu atpazīstamību un attīstību.

Projektā sadarbojoties Bauskas un Smiltenes pašvaldībām, kā arī Zemgales plānošanas reģionam, iecerēts uzlabot pašvaldību pievilcību kultūras tūrisma jomā, tāpat stimulēt aktīvu un efektīvu esošo resursu izmantošanu, kultūras un vēsturisko mantojumu.

ze runraro_bauska

Kā viena no projekta aktivitātēm, 30.jūnijā aizvadīts projekta atklāšanas pasākums, kas norisinājās klātienē, Bauskas novada pašvaldībā. Pasākumā klātesošie jeb projekta partneri dalījās ar informāciju par plānotajiem rezultātiem, izcēla iecerēto mērķu nepieciešamību, kā arī iezīmēja galvenās projekta aktivitātes rezultātu sasniegšanai. Partneri vienojās, ka galvenais mērķis ir stiprināt līdz šim realizētā projekta rezultātus un turpināt sekmēt Bauskas un Smiltenes novadu tūrisma objektu atpazīstamību.

Projekta ZE RUNRARO aktivitātes skar Mežotnes baznīcu Bauskas novadā un Raunas viduslaiku pili Smiltenes novadā. Jau šobrīd Mežotnes baznīcā torņa starpstāvos ir izvietota ekspozīcija, kas veltīta vēsturiskajiem notikumiem Mežotnes pilskalnā. Vienā no baznīcas stāviem ir uzstādīts lielformāta Mežotnes pilskalna un senpilsētas makets, atainojot seno zemgaļu pilskalna nocietinājumus 13.gadsimtā. Apskatāmas arī seno zemgaļu arheoloģisko tērpu un rotu rekonstrukcijas. Savukārt, īstenojot ZE RUNRARO projektu, paredzēts iegādāties aprīkojumu un tiks izveidots jauns tūrisma produkts – digitālā ekspozīcija “Mežotnes pilskalna dārgumi”, bet Raunas viduslaiku pils tornī taps arheoloģisko senlietu izstāde.

ze runraro_komanda

Tāpat starp projektā sasniedzamajiem rezultātiem minami 2 jaunu kultūras tūrisma pasākumu organizēšana, kā arī apmācības par interaktīvo ekspozīciju izveidi un pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma jomu un par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu atbildīgajiem speciālistiem.

Savukārt, lai veicinātu abu projekta partneru tūrisma objektu atpazīstamību, Zemgales plānošanas reģions nodrošinās publicitāti vairākos ar tūrisma un kultūrvēstures mantojuma jomu saistītos izdevumos.

ze runraro _mezotne

Projekts “ZE RUNRARO” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums 130 227,05 EUR. Projekta ilgums – 7 mēneši.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv