zerunraro
logo ES

Lai veicinātu Bauskas un Smiltenes novadu tūrisma objektu atpazīstamību, 7 mēnešu garumā īstenots projekts “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” jeb “ZE RUNRARO”.

Projektā sadarbojoties Bauskas un Smiltenes pašvaldībām, kā arī Zemgales plānošanas reģionam, uzlabota pašvaldību pievilcība kultūras tūrisma jomā, tāpat stimulēta aktīva un efektīva esošo resursu izmantošana, popularizēts pašvaldību kultūras un vēsturiskais mantojums. Projekta “ZE RUNRARO” aktivitātes skāra kultūrtelpu “Mežotnes baznīca” Bauskas novadā un Raunas viduslaiku pilsdrupas Smiltenes novadā. Tāpat likts pamats un iegūtas zināšanas, kas nākotnē varētu rezultēties ar jauniem interaktīvu ekspozīciju piedāvājumiem.

zerunraro_kopa

Lai arī projekta īstenošanas periods bija nepilns gads, tā laikā īstenots plašs aktivitāšu loks. Zemgales plānošanas reģions, kā viens no projekta partneriem, īstenoja ar publicitāti saistītus pasākumus. Proti, projekta laikā publicēta informācija par Bauskas un Smiltenes novada pašvaldībām žurnālos “Ieva”, “Ilustrētā pasaules vēsture” un “GEO”, kā arī lidsabiedrības “airBaltic” ikmēneša lidojumu žurnālā “Baltic Outlook”. Savukārt, lai popularizētu arī citas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības, žurnālos “Ieva”, “Ievas stāsti” un “Privātā dzīve” publicēti raksti par Jelgavas pilsētu, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Jēkabpils un Aizkraukles novadiem.

Tāpat augusta izskaņā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens 30 tūrisma objektu pārstāvjiem un speciālistiem no projektu partneru un Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. Vairāku dienu garumā iepazīti tūrisma un kultūrvēsturiskie objekti Viļņas apgabalā Lietuvā. Šāds brauciens dalībnieku vidū ļoti atzinīgi novērtēts, norādot, ka labās prakses piemēri ir visapkārt, galvenais ir saprast, kas katrai vietai un tūrisma objektam būtu piemērotākais.

Ņemot vēra, ka mūsdienu ikdiena saistās ar digitālo un interaktīvu vidi un iespējām, arī tūrisma nozare iet līdzi laikam, lai spētu ieinteresēt arvien jaunu auditoriju. Tādēļ likumsakarīgi, ka viena no pēdējām projekta īstenotajām aktivitātēm ir tiešsaistes apmācības "Tūrisma un kultūrvēsturisko objektu interaktīvās ekspozīcijas". Apmācībās plaši pārstāvēti visi Latvijas reģioni un tajās piedalījās ap 70 dalībniekiem. Starp lektoriem bija gan labās prakses stāsti interaktīvo ekspozīciju izveidē, gan pašu ekspozīciju ieviesēju pārstāvji iepazīstināja ar dažādiem ražošanas un īstenošanas procesiem. Apmācībās ar lekcijām uzstājās eksperti kā Atis Gustovskis (Kuldīgas Digitālo inovāciju centrs), Ints Bērziņš (SIA “SOLAVI”), Ingūna Elere (SIA “H2E”), Elīna Kroņkalne (Ventspils digitālais centrs “VIZIUM”).

Bauskas novadā projekta ietvaros realizētās aktivitātes saistītas ar kultūrtelpas “Mežotnes baznīca” un Mežotnes pilskalna popularizēšanu. “ZE RUNRARO” projektā iegādāts aprīkojums kultūrtelpai, tostarp vieta ieguvusi jaunus kroņlukturus, bezvadu skaļruņus, LED gaismekļus, infrasarkanos sildītājus u.c.. Tāpat izstrādāta digitālā ekspozīcija “Mežotnes pilskalna dārgumi”. Klajā laists arī tūrisma buklets par Mežotnes pilskalnu. Bet oktobra beigās kultūrtelpā aizvadīts koncerts ar mūzikas grupas “Latvian Voices” dalību.

bauska_zerunraro

Arī Smiltenes novada Raunā īstenots plašs klāsts dažādu aktivitāšu – stendi, brošūra, kā arī aktivitātes Raunas popularizēšanai. Vasarā Raunas pilsdrupu pagalmā aizvadīts Sonoras Vaices un Štrausa stīgu kvarteta koncerts. Iegādāts tehniskais aprīkojums, kas arī turpmāk ļaus īstenot arvien plašāku kultūras un tūrisma programmas realizāciju pilsdrupās. Tā piemēram, iegādāta mobilā skatuve, LED prožektori, tūrisma plūsmas skaitītājs u.c.. Lai pilsdrupu apmeklētāji gūtu vēl plašāku ieskatu par laiku, kad pils apdzīvota, iegādātas izstāžu planšetes “Raunas pils arheoloģiskās senlietas”.

rauna_zerunraro

Aizvadīts arī projekta noslēguma pasākums ar projektā iesaistītajām pusēm. Tajā klātesošie dalījās ar paveikto un galvenajām atziņām. Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Valentīna Mengote atklāj, ka projekts “ZE RUNRARO” ļāvis gūt plašāku ieskatu kultūras tūrisma nozares aktualitātēs un veicināt Zemgales plānošanas reģiona bagātīgā kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamību. Zemgales plānošanas reģions izsaka pateicību projekta partneriem Bauskas un Smiltenes novada pašvaldībām kā arī pārējām plānošanas reģiona pašvaldībām, par veiksmīgo sadarbību, kas bija nozīmīgs faktors projekta uzstādīto mērķu sasniegšanai un aktivitāšu izpildei.

 

Projekts “ZE RUNRARO” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums 130 227,05 EUR. Projekta ilgums – 7 mēneši. Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/kulturvestures-mantojums-iespeja-turisma-pakalpojumu-attistibai

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv