Licences Nr.: 1
Derīgums: 19.02.2019.-18.02.2023
Laika tarifs
0.14
Statuss
Izsniegta
Derīgs no (gads)
2019
Derīgs līdz (gads)
2023

 Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

1,40 0, 71 (dienas); 0,85 (nakts) 0,14 - Izsniegta 19.02.2019