BIOWIND Interreg Europe vēja enerģija
biowind
biowind_logo

3 dienu vizītē Jelgavā pulcējās projektu partneru delegācija, lai piedalītos darba grupās, uzzinātu Latvijas un konkrēti Zemgales reģiona perspektīvas vēja enerģijas attīstībā, kā arī pārrunātu turpmāko projektu gaitu, ar mērķi stimulēt vēja enerģētikas attīstību Eiropas reģionos.

Projekta partnerus no 7 dalībvalstīm uzņēma Zemgales plānošanas reģions. Pirmās dienas ietvaros, Jelgavas pilī aizvadīta sanāksme ar darba grupām par efektīvām pārvaldības un saglabāšanas sistēmām vēja parkos. Dienas ieskaņā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar vēja enerģijas nozari un nākotnes attīstības iespējām. Kā zināms, Latvijā dažādos periodos bijusi pretestība pret vēja parku izbūvi, nereti par argumentu minot to ietekmi uz vidi. Par to, kas jāņem vērā plānojot vēja turbīnu uzstādīšanu, prezentēja pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes un pieredzējis ornitologs no Latvijas Universitātes. Interesanti, ka jau šobrīd daudzas dzīvnieku sugas spējušas pielāgoties un sadzīvot ar šādiem parkiem, savukārt parku attīstītāji veiksmīgi ievieš un ievēro prasības, lai maksimāli mazinātu ietekmi uz vidi. Bet dienas otrā puse veltīta apaļā galda diskusijām, kurās dalībnieki pārrunāju pārstāvēto valstu dažādo pieeju vēja enerģijas attīstībā – plānošana, visu nepieciešamo atļauju saņemšanu, cik būtiska loma ir saprotamai komunikācijai ar sabiedrību, ietekme uz vidi u.c..

biowind1

Vizītes otrā diena aizvadīta uzņēmumā “Laflora”, kur dalībniekiem bija reāla iespēja viesoties purvā un ražošanas cehā, uzzināt visu par kūdras ieguvi un kūdras substrātu ražošanu dārzkopībai. Tāpat delegācija uzzināja par uzņēmuma plānu sasniegt klimatneitralitāti, veidojot vēja parku un zaļo industriālo zonu Jelgavas novada Kaigu purvā.

biowind2

Savukārt vizītes noslēdzošajā dienā noritēja projekta vadības sanāksme, kur dalībnieki apsprieda tālāk veicamos darbus un īstenojamās aktivitātes. Sanāksme sniedza iespēju projekta partneriem apmainīties ar līdzšinējo pieredzi, aplūkot paveikto un pārskatīt laika grafiku nākamajam semestrim.

Turpmākās aktivitātes paredz veicināt ieinteresēto pušu sadarbību enerģētikas plānošanā un teritoriālās atjaunojamās enerģijas ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanā. Martā plānota vietējo iesaistīto pušu sanāksme. Starp aktivitātēm minami arī vairāki pētījumi, tostarp par vides un sociālekonomiskajiem faktoriem, kas palielina sabiedrības pretestību vēja enerģijas projektiem. Plānota arī mācību vizīte uz Beļģiju.

biowind3

 

Projekts “BIOWIND” realizēts “Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam” programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1,978,184 euro (t.sk. 1,570,535.20 euro ERAF finansējums). ZPR budžets ir 192,448.00 euro. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/uzlabot-sabiedribas-atbalstu-veja-energijai-es-regionos-pielietojot-uz-vidi-un-sabiedriba-balstitu-planosanu  

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv