Interreg Europe Uzņēmējdarbība
unicornquest_meeting
unicorns

Aizvadot 2. iesaistīto pušu sanāksmi, projekts “Jaunuzņēmumu vienradžu atbalsta politikas rīku izstrāde, koplietošana un izplatīšana” jeb “UnicornQuest” turpina uzņemto kursu, ar mērķi Latvijā veidot labvēlīgāku uzņēmējdarbības atbalsta vidi, lai rastos arvien vairāk “vienradžu*”.

Projekta galvenā pieeja uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir balstīta uz priekšnosacījumu un reģionu priekšrocību pētījumiem. Būtiski saprast un definēt kādēļ mūsu valstī ir tikai viens “vienradzis”, kamēr, piemēram, kaimiņiem igauņiem tādi ir vairāki. Īstenojot dažādas aktivitātes, plānots, ka projekta noslēgumā tiks ieviestas izmaiņas Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā un investīciju plānā, iekļaujot atbalsta pasākumus jaunuzņēmumu potenciālo “vienradžu” veidošanai reģionā, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām un labās prakses piemēriem.

Jau kopš projekta uzsākšanas pērna gadā pavasarī, aizvadītas divas mācību vizītes, kurās iepazīti dažādu valstu uzņēmumi, kuriem ir potenciāls kļūt par “vienradzi”. Pieredzes apmaiņa ir viens no paņēmieniem, kā pārņemt labās prakses un ieviest dažādas inovācijas pašmāju vidē. Ārī marta izskaņā projekta komanda dosies uz Slovākiju, kur norisināsies vairāki tematiskie pasākumi ar mērķi prezentēt projektu partneru labās prakses. Šajā tikšanās reizē galvenais fokuss būs uz IT jomu. Tāpat starp turpmākajām aktivitātēm minama Zemgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošās ekosistēmas izpēte.

Projekta galvenais mērķis ir Eiropas Savienības 9 partneru valstu reģionos veicināt vairāku “Mazo ieleju” izveidošanu, kas piedāvā izmantot vietējo kopienu atbalsta tīklu kā izmēģinājuma vietu jaunuzņēmumiem - topošajiem vienradžiem, kas vēlas augt saskaņā ar Eiropas Savienības principiem un vērtībām - cilvēktiesībām, brīvības, demokrātijas un vienlīdzības principiem. Projektā tiek pārstāvētas – Slovākija, Īrija, Rumānija, Nīderlande, Itālija, Ungārija, Francija, Spānija un Latvija.

 

*Vienradzis – mūsdienu uzņēmējdarbības vidē izmantots salīdzinājums uzņēmums = vienradzis. Ar to tiek saprasts tāds jaunais uzņēmums, kura novērtējums pārsniedz miljardu eiro

 

Projekts “UnicornQuest” tiek īstenots Interreg Europe 2021-2027 programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets 2 303 970,00 EUR (t.sk. 1 801 086,00 EUR), Zemgales plānošanas reģiona budžets - 151 280,00 EUR. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/jaunuznemumu-vienradzu-atbalsta-politikas-riku-izstrade-koplietosana-un-izplatisana

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/unicornquest

Programmas mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv