unicorn_lille3
unicorns

Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē arvien biežāk izskan salīdzinājums uzņēmums = vienradzis. Ar to tiek saprasts tāds jaunais uzņēmums, kura novērtējums pārsniedz miljardu eiro. Latvijā pagaidām ir tikai viens jaunuzņēmums ar šādu statusu. Lai Latvijā būtu arvien labvēlīgāka uzņēmējdarbības atbalsta vide un rastos arvien vairāk vienradžu, īpaši pētot priekšnosacījumus un priekšrocības reģionos, tiek realizēts projekts “Jaunuzņēmumu vienradžu atbalsta politikas rīku izstrāde, koplietošana un izplatīšana” jeb “UnicornQuest”.

Projekta galvenais mērķis ir Eiropas Savienības 9 partneru valstu reģionos veicināt vairāku “Mazo ieleju” izveidošanu, kas piedāvā izmantot vietējo kopienu atbalsta tīklu kā izmēģinājuma vietu jaunuzņēmumiem - topošajiem vienradžiem, kas vēlas augt saskaņā ar Eiropas Savienības principiem un vērtībām - cilvēktiesībām, brīvības, demokrātijas un vienlīdzības principiem. Projektā tiek pārstāvētas – Slovākija, Īrija, Rumānija, Nīderlande, Itālija, Ungārija, Francija, Spānija un Latvija.

Pieredzes apmaiņa allaž bijis viens no paņēmieniem, kā pārņemt labās prakses un ieviest dažādas inovācijas pašmāju vidē. Tādēļ 28. un 29.septembrī Francijas pilsētā Lillē aizvadīts projekta otrais starpreģionu mācību pasākums un projekta partneru tikšanās. Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) sanāksmē pārstāvēja projekta vadītāja, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāja.

unicorn lille

Pirmās dienas pasākuma norises vieta izvēlēta atbilstoši projekta tēmai, proti, “EuraTechnologies”, kas ir viens no Eiropas lielākajiem uzņēmumu inkubatoriem. Tajā katru gadu tiek uzņemti ap 200 jauno uzņēmumu 7 dažādās uzņēmējdarbības jomās - PropTech, Retail/E-komerce, FinTech/InsurTech, Cybersecurity, AgTech/ GreenTech, EdTech/HRTech, Industry/Robotics/SpaceTech. Projekta partneriem iestādes vadītāja prezentēja plašo atbalsta pasākumu klāstu, kas piedāvā inkubatora un akcelerācijas centra pakalpojumus 3 mēnešus pirms inkubācijas programmā un 6 mēnešus inkubācijas/ akcelerācijas programmā, turklāt tam ir 85% veiksmes rādītājs. Interesanti, ka centrs piedāvā arī apmācības programmas sadarbībā ar Stenfordas universitāti, mentora atbalstu, kā arī dažādu jomu speciālistu konsultācijas, tai skaitā inženierzinātņu. Vizītes laikā sevi prezentēja arī 2 jaunuzņēmumi “UTOCAT” un “REYOUZZ”, kas šobrīd saņem minētā biznesa inkubatora atbalstu. Pēdējam no minētajiem varētu būt potenciāls izaugt par vienradzi.

Dienas turpinājumā norisinājās arī projekta vadības grupas sanāksme. Tajā apspriests projekta 1.periodā paveiktais, kā arī izvirzīti uzdevumi 2.periodam. Tostarp, plānots, ka projekta ietvaros novembrī Zemgalē norisināsies ieinteresēto pušu sanāksme, sāksies reģiona uzņēmējdarbību atbalstošās ekosistēmas izpēte.

Vizītes pirmās dienas ietvaros projekta partneri apmeklēja arī uzņēmumu “Exotec”, kas 10 gadu laikā izaudzis līdz vienradža statusam. Konkrēto uzņēmumu veidojuši 2 inženieri no Parīzes, kas risina noliktavu strādnieku trūkumu, aizvietojot to ar robotizētu sistēmu un, uzņēmumam augot un paplašinoties, par savu bāzes vietu izraudzīts reģiona centrs Lilles pilsēta.

Savukārt vizītes otrā diena aizvadīta iesaistīto pušu sanāksmē un darba grupās. Lilles reģiona pašvaldības delegācija prezentēja savu reģionu, tā plānošanas dokumentus. Kā arī projekta partneri dalījās darba grupās, kurās apguva CASE metodi jeb situācijas izpētes metodi. Ar tās palīdzību ir iespējams analizēt jaunos uzņēmumus, lai, iespējams, nākotnē palīdzētu tiem sasniegt vienradža statusu.

unicorn_lille2

Projekts “UnicornQuest” tiek īstenots "Interreg Europe 2021-2027 programmas" ietvaros. Projekta kopējais budžets 2 303 970,00 EUR (t.sk. 1 801 086,00 EUR), ZPR budžets - 151 280,00 EUR. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/jaunuznemumu-vienradzu-atbalsta-politikas-riku-izstrade-koplietosana-un-izplatisana

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/unicornquest

Programmas mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/

 

 

 

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv