cherry_atklasana
CHERRY_logo
cherry_atklasana

Ar mērķi attīstīt kultūras un radošo industriju izaugsmi Zemgales reģionā, aizvadītas divas CHERRY* projekta aktivitātes.

Lai stimulētu radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 pandēmijas, tiek īstenots projekts “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1” (CHERRY). Tā mērķis ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

Kā viena no projekta aktivitātēm aizvadīts tā atklāšanas pasākums, kura laikā klātesošie iepazinās ar informāciju par projektu, uzzināja par uzņēmējdarbības iespējām un vidi Zemgalē, kā arī noklausījās pārstāvētās nozares uzņēmēju iedvesmas stāstus.

"0 design"

Viens no tiem ir SIA “0 Design” un tā pārstāve Iveta Trence. Tieši pandēmijas laiks bija atspēriena punkts idejai par savu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Šobrīd I.Trences uzņēmums izgatavo dizaina lampas no pārstrādājamiem materiāliem un iestājas par ilgtspējīgu produkciju. Savukārt, pasākuma norises vieta arī tika izvēlēta atbilstoši projektā izvirzītajām vērtībām. Proti, tas norisinājās Jelgavas Vecpilsētas mājā. Vietā, kas pierāda, ka apvienojot seno ar mūsdienīgo, ir iespējams rast vietu modernam tūristu apskates objektam, kas piedāvā ne tikai pāršķirstīt pilsētas vēstures lappuses, bet arī baudīt mūsdienīgus ekspozīcijas tehnoloģiskos risinājumus. Turklāt, līdz ar šī objekta rekonstruēšanu, arī pārējie apkārtnes objekti ieguva jaunus vaibstus, tā attīstot konkrēto pilsētas kvartālu.

cherry_darba grupa

Savukārt, lai izstrādātu stratēģijas plānošanas instrumentu, darba sanāksmē tikās projekta realizācijā iesaistītās puses. Šīs tikšanās reizes galvenais uzdevums – kultūras un radošo industriju esošās situācijas analīze 3 dimensijās:

  • kultūras un radošo industriju un pilsētvides transformācija;
  • kultūras un radošo industriju un vietējā attīstība;
  • kultūras un dabas vērtību valorizācija (vērtības paaugstināšana).

Klātesošie dalījās grupās, lai kopīgi izvērtētu un analizētu minētās jomas. Galvenais mērķis izvirzīt 3 galvenos kritērijus, lai pēcāk tos varētu apkopot un nodot eksperta analīzei. Šīs tikšanās reizes rezultātā tiks izstrādāta detalizēta SVID analīze par to, kā kultūra un radošās industrijas var stimulēt radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 krīzes, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

 

*Projekts CHERRY jeb “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1.” (Nr.01C0065) tiek īstenots Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam programmā. Projekta kopējais budžets ir 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR). ZPR budžets - 172 792.00 EUR.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu/cherry www.europe.eu

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv