cherry_ungarija
cherry

No 12. līdz 13.septembrim aizvadītas projekta “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1” (CHERRY) starpvalstu sanāksmes Ungārijā, Vesprēmā, kur projekta partneri tikās, lai dalītos ar pārstāvētā reģiona labajām praksēm un realizētajām politikām kultūras un radošo industriju jomā.

Brauciena galvenais mērķis bija dalība starpvalstu darba grupās, kuras tēma bija “Kultūras un radošās industrijas un kultūras un dabas vērtību valorizācija”. Zemgales plānošanas reģionu sanāksmē pārstāvēja projekta komanda, kā arī Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja.

Darba sanāksmē projekta partneri prezentēja 1.semestra aktivitāšu rezultātus. Tāpat brauciena laikā dalībnieki iepazina jaunizveidoto audiovizuālo centru “Foton” (atrodas Vesprēmā). Šāds centrs uzskatāms par lielisku piemēru vienam no projekta galvenajiem virzieniem. Proti, ilgstoši centra ēka bija pamesta novārtā, savukārt šobrīd ir atdzimusi un ieguvusi jaunas funkcijas, palielinot tās vērtību un pilsētas kultūras piedāvājuma klāstu. Kā vēl viens veiksmes stāsts uzskatāms “MoMű” (atrodas Balatonfīredā) modernās mākslas centrs, kas ir kultūras vērtību valorizācijas piemērs privātā un publiskā sektora sadarbībai. Šajā sadarbībā publiskais sektors nodrošina telpas un to uzturēšanu, savukārt privātais sektors nodrošina modernās mākslas priekšmetu kolekciju ekspozīciju.

foton

Šādus piemērus iespējams sastapt arī dabā, proti, “Bakonijas –Balatona UNESCO globālajā ģeoparkā”, kas ir dabas vērtību valorizācijas piemērs. Parka vairāk kā 3200 km2 plašajā teritorijā atrodamas vairākas ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās vērtības, kuru zinātniskā un izglītojošā nozīme, retums un estētiskās vērtības ir izcilas pat pēc starptautiskajiem standartiem.

Tāpat vizītes laikā, projekta partneri dalījās darba grupās, kurās apsprieda tādas tēmas kā “Digitalizācija”, “Sadarbība starp publisko un privāto sektoru” un “Eiropas kultūras galvaspilsēta”. Zemgales plānošanas reģiona pārstāves piedalījās pirmajās divās grupās. Tajās partneri dalījās ar pieredzi un diskutēja, lai definētu un dalītos ar piemēriem un izaicinājumiem konkrētajās tēmās.

cherry_ungarija

 

*Projekts CHERRY tiek īstenots Interreg Europe 2021. – 2027.gadam programmā. Tā mērķis ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, stimulēt radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 krīzes, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos. Projekta kopējais budžets ir 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR). ZPR budžets - 172 792.00 EUR. Vairāk par projektu ŠEIT.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu/cherry www.europe.eu

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv