cherry
cherry

Maija izskaņā, projektā CHERRY norisinājās vietējais publicitātes pasākums, kurā nozares pārstāvjiem bija iespēja noklausīties aktivitāšu progresu, kā arī uzzināt, kādi ir tālāki darbības soļi, lai īstenotu projekta mērķi -  pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos.

CHERRY projekts tiek īstenots nu jau gadu. Līdz šim veikti dažādi pētījumi un apzināti katras projektu partneru valsts konkrētā reģiona situācija kultūras un radošo industriju jomā. Būtiski, ka galvenais aspekts bija uzzināt jomas pārstāvju domas un īstenotās rīcības saskaroties ar pandēmiju. Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka lielās mājsēdes ietekme, kad kultūru varējām baudīt tikai attālināti, noteikti nesusi negatīvas sekas, tomēr tā nebūt nav. Daļa no  no Zemgales respondentiem, minējuši, ka pandēmijas laikā spējuši veiksmīgi pārrorientēt savu darbību un realizēt to caur dažādiem citiem kanāliem, tostarp digitālā vidē.          

Tāpat izvēlēti reģiona labās prakses piemēri 3 projekta definētajās dimensijās:

  • kultūras un radošo industriju un pilsētvides transformācija;
  • kultūras un radošo industriju un vietējā attīstība;
  • kultūras un dabas vērtību valorizācija (vērtības paaugstināšana).

Projekta partneri, analizējot katras valsts iesniegtos piemēros, pēcāk tos ievietos projekta programmas tīmekļa vietnē, kas sniegs iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar informāciju un iespējams, nākotnē jau citos projektos realizēt līdzīgus projektus savā reģionā. Tā kopīgi attīstot un pilnveidojot kultūras un radošās industrijas.

Savukārt turpmākās projekta aktivitātes paredz pieredzes apmaiņas vizītes, apmācības, reģionāla līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīzi un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai, kā arī organizēt projekta publicitātes pasākumus galveno projekta mērķu grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.

cherry2

Projekts “CHERRY” tiek īstenots Interreg Europe 2021. – 2027.gadam programmā. Projekta kopējais budžets ir 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR). ZPR budžets - 172 792.00 EUR. Vairāk par projektu ŠEIT.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu/cherry ; www.europe.eu

 

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv