Konferencē Jelgavā izvērtē remigrācijas pilotprojekta rezultātus

Lai veicinātu aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos dzimtenē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) saskaņā ar 2016. gadā noteikto valdības rīcības plāna uzdevumu turpina īstenot projektu “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”, kas paredz atbalstīt pasākumus ārzemēs…

Nākamgad uzlabos zaļo IKT iepirkumu kritērijus

Paredzēts, ka 2019. gadā tiks precizēti kritēriji, kādi piemērojami, īstenojot zaļos publiskos iepirkumus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā - tā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un ZPR rīkotajā seminārā atklājuši nozares koordinatori.

Diskutēs par emigrējušo atgriešanās iespējām

Lai veicinātu aizbraukušo cilvēku atgriešanos Latvijā, Zemgales Plānošanas reģions 11. decembrī Jelgavā rīko konferenci un diskusiju “Aizbraukt vai atgriezties Latvijā - Zemgalē”.

“E-COOL” iesaistītās puses pārrunā jauniešu kompetenču attīstīšanu

Aktualizējot kompetenču izglītību un jauniešu iesaistes iespējas uzņēmējdarbībā, ZPR īstenošanā esošajā projektā “E-COOL” tikušās iesaistītās puses no dažādām nozarēm.

Noslēdzas NutrInflow projekts

Aizvadot starptautisku semināru un konferenci Somijā, noslēgumam tuvojas ZPR īstenotais projekts “NutrInflow”, ar kura atbalstu Zemgalē ieviesti vairāki mūsdienīgi meliorācijas sistēmu risinājumi, kas veicinās Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu.

Zemgalē notiks Gada uzņēmēju godināšana

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs trešo reizi organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notiks piektdien, 30. novembrī pulksten 14 Rundāles pils Baltajā zālē.

Zemgales Plānošanas reģiona darbinieku vizīte Rundāles novadā

Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas un darbinieku komanda gandrīz pilnā sastāvā apmeklēja Rundāles novadu, kur, tiekoties ar pašvaldības vadību, speciālistiem un vairākiem domes deputātiem, galvenokārt pārrunāja ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus jautājumus, kā arī sniedza plašu informāciju…