Speciālo atļauju (licenču) reģistrs

 Licences
Nr.

Derīgums

Pārvadātājs,
Reģ.Nr.

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

ZPR-TX/19L/1 16.05.2019. -
15.05.2023 
IK “TAXI SERGEJS”
43602028053
1,00 0,60 (dienas)
0,70 (nakts)
0,15 - Izsniegta 15.05.2019.
ZPR-TX/20L/1

07.08.2020. -  06.08.2024

SIA “RAGEROAD”
40203235032
1,00 0,70 0,15 ŠEIT Anulēta 10.03.2022.
ZPR-TX/20L/2 01.12.2020. - 30.11.2024. IK "Krievaitis Auto",
48502008395
1,00 0,70 0,15 ŠEIT Izsniegta 12.11.2020.
ZPR-TX/21L/1 01.06.2021. - 31.05.2025.

SIA “BINKO”
43603080639

2,00 1,00 0,20 ŠEIT Izsniegta 19.05.2021.
ZPR-TX/22L/1

17.01.2022.-
16.01.2026.

SIA “BULLET”
45403026553
2,00 0,86 0,17 ŠEIT Izsniegta 10.01.2022.
ZPR-TX/22L/2 22.06.2022.-
21.06.2026.
IK “DZINTARS JAKUTĀVIČS”
43602027861
1,00 0,80 0,15 ŠEIT Izsniegta 21.06.2022.
ZPR-TX/22L/3

01.08.2022.-
31.07.2026.

IK “JZ315”
40002174683
2,99 2,00 0,39 ŠEIT Izsniegta 29.07.2022.
ZPR-TX/22L/4 19.08.2022.-
18.08.2026.
IK “Upīte-14”
55402020521
1,40 0,71 0,14 ŠEIT Izsniegta 18.08.2022.
ZPR-TX/22L/5 22.08.2022.-
21.08.2026.

IK MARSELA
43602027838

1,00 0,80 0,10 ŠEIT Izsniegta 18.08.2022.
ZPR-TX/22L/6 02.09.2022.-
01.09.2026.
SIA “TAXI Bauska”
43603048610
1,00 0,80 0,25 ŠEIT Izsniegta 01.09.2022.
ZPR-TX/22L/7 28.11.2022.-
27.11.2026.
IK A.ŠKUROPATS
53602027721
1,00 0,60 (dienas); 0,70 (nakts) 0,12 ŠEIT Izsniegta 27.10.2022.
ZPR-TX/22L/8 12.12.2022.-
11.12.2026.
IK Rotbarts
45402015317
1,00 1,00 0,20 ŠEIT Izsniegta 12.12.2022.

 

 

Jēkabpils pilsētas izsniegtās Speciālās  atļaujas (licences)

Licences Nr.

Derīgums

Pārvadātājs

Reģistrācijas Nr.

Nolīgšanas tarifs, EUR

Attāluma tarifs, EUR/Km

Laika tarifs EUR/min

Speciālie tarifi

Statuss

Lēmuma pieņemšanas datums

1

19.02.2019.- 18.02.2023.

IK "GANDRIS"

45402022003

1,40

0,71 (dienas); 0,85 (nakts)

0,14

-

Izsniegta

19.02.2019.

1

17.03.2021.- 16.03.2025.

IK "A.A.R."

40002188838

1,00

1,00 (dienas); 1,25 (nakts)

0,20

-

Izsniegta

17.03.2021.