Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: Swedish Institute Baltic Sea Cooperation (Svenska Institutets Ostersjosamarbete for projektet) Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites akonomikā” / “Baltic…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam Projekts: ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības…
  Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam  4. Prioritāte: Spēcīgāki un sociāli iekļaujoši reģioni Specifiskais mērķis: 4.1. Vairāk cilvēku iegūst no spēcīgākām Centrāl Baltijas kopienām Mērķis: Izstrādāt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma - ERASMUS+: SPORTS  Apakšprogramma – Sadarbības partnerības Projekts "Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā" Let's fit healthy lifestyle! The role of sport in regenerating deprived area Nr. 603203…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma:  INTERREG EUROPE 2014-2020.   Mērķis: Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam Projekts: LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”     LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”  LLI-313 “Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks” Saīsinātais nosaukums:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020 Mērķis: Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju. Vadošais partneris…