Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: Interreg Europe 2014-2020 2. prioritāte: Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja Projekta partneri: Thessaly Reģions (Grieķija) Lombardy reģiona vides fonds (Itālija) Zemgales plānošanas reģions (Latvija) Stara Zagora…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020    Mērķis: Izveidot ilgtspējīgu saikni starp nepieciešamību paaugstināt atjaunojamo resursu ražošanu un pielietošanu, un šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un…
  Projekta nosaukums: Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās   Nozare: Enerģētika Finansējums: 100% ES Projekta budžets: 1 707 925,00 EUR ZPR budžets: 70 606,25 EUR Projekta ieviešanas laiks: …
  Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam   2. Prioritāte: Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana, Specifiskais mērķis 2.4.: Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā Mērķis…
  PROGRAMMA: Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas  „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma” (ICT PSP)    PROJEKTA ILGUMS: 01.04.2014. – 31.03.2017 (3 gadi)    …
  Projekts BUILD UP SKILLS FORCE Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā Projekta pamatojums. Eiropas Savienībā jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas…